titulo
Infraestructures hidràuliques
Depuració
Dipòsit de regulació
Minicentrals
Estudis de seguretat de preses

PGR Consultores

PGR Consultores és una empresa especialitzada en la prestació de serveis de consultoria, projectes, assistències tècniques i control d'obres en Enginyeria Civil.

Col.laborem i assessorem a professionals, empreses i administracions públiques, mantenint en tot moment una comunicació fluida amb els nostres clients donant-los una resposta àgil i global a les diferents necessitats que ens plantegen i proporcionant solucions òptimes Des del punt de vista tècnic, econòmic, qualitatiu i ajustat a el temps.

L'equip professional de PGR Consultors està format per enginyers de camins amb experiència dilatada en les diferents àrees d'actuació de l'empresa tant a nivell tècnic com directiu, el que ens proporciona la suficient capacitat tècnica per a respondre a les exigències del mercat actual i complir amb serietat els terminis acordats.